Yleiset Helppo liikkua -kriteerit

Tässä mainitut kriteerit ovat perustana Helppo liikkua ‑tunnuksen myöntämiselle. Kohteita tarkastellaan aina kokonaisuuksina. Jos jokin yksittäinen kriteeri ei täyty, mutta voidaan todeta, että kohde on kokonaisuutena toimiva helpon liikkumisen kannalta, voi ESKE kuitenkin puoltaa Helppo liikkua ‑tunnuksen myöntämistä.

Nämä kriteerit ovat yleisiä. Yksityiskohtaiset Helppo liikkua ‑kriteerit on tehty seuraaville kohteille ja tarpeen mukaan ESKE räätälöi niitä lisää:

Opastus

 • Mahdolliset esitteet, verkkosivut ja vastaavat ovat selkeitä ja ne on kirjoitettu helposti luettaviksi (mm. fonttityyli ja ‑koko, kontrastit jne.), verkkosivut päivitetään säännöllisesti ja niille on nimetty vastuuhenkilö.
 • Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia (kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m) sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin ja taustan välillä.

Ulkotilat

 • Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
 • Esteettömät autopaikat (leveys 3,6 m) ovat selkeästi merkittyjä, niitä on vähintään 2 kpl ja ne sijaitsevat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
 • Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja tontin rajalta sisäänkäynnille ovat tasaisia, kovapintaisia, luistamattomia, riittävän leveitä ja muutenkin esteet­tömiä (reitillä ei ole portaita, kynnyksiä, reunakiviä, haittaavia mainoksia tms.).
 • Kulkureittien valaistus on tasainen, riittävä ja häikäisemätön.
 • Maaston muodot huomioiden käytetään tarvittaessa käsijohteita.
 • Talvikunnossapidolla hoidetaan kulkureittien ja pysäköintipaikkojen käytettävyys talvi­aikana. Pihasuunnitelmassa huomioidaan lumenkasauspaikat.

Sisäänkäynti

 • Sisäänkäynti on katettu, hyvin valaistu ja helposti tunnistettavissa.
 • Sisäänkäynti on toteutettu ilman tasoeroja, tai portaiden oheen on rakennettu loiva luiska (luiskan leveys vähintään 90 cm ja kaltevuus enintään 8 %) tai hissi. Luiska ja portaat on varustettu molemminpuoleisilla käsijohteilla.
 • Jos pääsisäänkäynti ei ole esteetön, niin esteetön sisäänpääsy on opastettu.
 • Ovi on automaattisesti aukeava tai kevyttoiminen ja avattavissa yhdellä kädellä. Oven vapaa leveys on vähintään 90 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.
 • Jos sisäänkäynnissä on pyöröovi, on vieressä myös kevyttoiminen kääntöovi.
 • Tuulikaapista pääsee kulkemaan myös pyörällisillä apuvälineillä ja lastenvaunuilla ilman että jää kahden oven loukkuun. Tuulikaapin on oltava tarpeeksi tilava, varsinkin jos toinen tai molemmat ovet avautuvat tuulikaappiin.
 • Oven avauspuolella on oven ja nurkan, pilarin, kiintokalusteen tms. esteen välinen etäi­syys vähintään 40 cm.
 • Ovi ei avaudu mahdollisen luiskan eteen.
 • Jos sisäänkäynnissä on lasiovet, niihin törmääminen on estetty riittävän selkeillä havainto­merkeillä, tai lasiruudut on jaettu puitteilla (havaintomerkit, esimerkiksi tarramerkinnät sijoitetaan 140–160 cm:n korkeudelle ja ne ovat vähintään 7 cm halkaisijaltaan).

Portaat

 • Valaistus, hahmotettavuus ja kontrastit on toteutettu niin, että lattia, seinät, portaat ja käsi­johteet erottuvat selkeästi toisistaan.
 • Portaat ovat suoravartiset.
 • Käsijohteet on toteutettu molemmille puolille ja ne ovat mahdollisimman jatkuvat.
 • Askelman etureunassa on kontrastiraita.

Sisätilat

 • Suurissa kohteissa levähdyspaikkoja/istuimia on kattavasti (aulatilassa tai vastaavassa istuimet enintään 50 m välein) sekä määräykset täyttävä esteetön wc-tila.
 • Kulkuväylien leveys vähintään 1500 mm, jolloin muun henkilöliikenteen rinnalla onnistuu kulkeminen pyörällisillä apuvälineillä.
 • Kulkuväyliä ei ole kavennettu kalusteilla, mainoksilla tms.
 • Itsepalvelu-, vuoronumero- ja vastaavia automaatteja on helppo käyttää ja ainakin osa niistä sijaitsee tarpeeksi matalalla (korkeus 850–1100 mm), lisäksi niiden mahdolliset symbolit, tekstit ja numerot ovat riittävän suurikokoisia (vähintään 15 mm) ja muodostavat selkeän kontrastin taustaa vasten.
 • Useampikerroksissa rakennuksissa on käytössä vähintään 8 hengen standardihissi (korin sisämitat 1100 mm x 1400 mm), liukuportaat tai liukukäytävä ei riitä ainoaksi tasonvaihtovälineeksi.
 • Palvelupisteiden kohdalla kulkuleveys vähintään 900 mm, palvelupisteitä on sekä istuen että seisoen asioiville henkilöille.
 • Palvelupisteiden pankkikorttimaksupäätteissä on myös liikuteltavia malleja.

Henkilökunnan koulutus

 • Henkilökunta osaa koulutuksen tms. perusteella huomioida apua tarvitsevat asiakkaat (esimerkiksi vanhukset, vammaiset jne.) ja tarvittaessa avustaa heitä.

Muuta

 • Pelastussuunnitelmassa huomioitu liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt.

Lataa ja tulosta

Lataa ja tulosta yleiset Helppo liikkua -kriteerit