Tilausliikenteen Helppo liikkua -kriteerit

Tässä mainitut kriteerit ovat perustana Helppo liikkua ‑tunnuksen myöntämiselle linja-autoliikennöitsijälle tilausliikenteeseen. Kohteita tarkastellaan kokonaisuuksina. Jos jokin yksit­täinen kriteeri ei täyty, mutta voidaan todeta, että kohde on kokonaisuutena toimiva helpon liikkumisen kannalta, voi ESKE kuitenkin puoltaa Helppo liikkua ‑tunnuksen myöntämistä.

  • Tilausliikenteessä on riittävä määrä esteettömiä linja-autoja, esimerkiksi hissillä varustettuja tai matalalattiaisia (kalustosta vähintään 30 % tai vähintään kaksi kappaletta on esteettömiä).
  • Matalalattiaisen linja-auton keskioven kohdalla on oltava kääntöluiska tai jokin vastaava helppokäyttöinen järjestelmä, esimerkiksi ulostyöntyvä sähköinen luiska. Luiskan täytyy olla vähintään 90 cm leveä. Sen täytyy kestää myös sähköpyörätuolin paino.
  • Korkealattiaisessa linja-autossa on käytössä standardin SFS-EN 1756-2 mukainen nostin.
  • Ajoneuvon sisäpuolella on oltava riittävästi tilaa pyörällisille apuvälineille (130 cm:n kääntöympyrä).
  • Pyörätuolille varatun paikan on oltava riittävän tilava ja tasainen (leveys vähintään 70 cm, pituus vähintään 130 cm ja korkeus vähintään 145 cm).
  • Ajoneuvossa olevan mahdollisen wc-tilan tulee olla sellainen, jota myös vammaiset matkustajat voivat avustettuna käyttää.
  • Ajoneuvon istuimia täytyy voida tarvittaessa poistaa, jotta saadaan tilaa pyörätuolissa matkustaville henkilöille.
  • Ajoneuvossa on oltava standardin SFS 5912 mukainen pyörätuolin kiinnitysjärjestelmä. Perusperiaatteet: pyörätuoli kiinnitetään rungosta, ei renkaista. Kiinnityshihnoja on neljä kappaletta; kaksi pyörätuolin eteen ja kaksi taakse. Pyörätuolissa matkustavan on käytettävä kolmipiste- tai lantioturvavyötä. Turvavyö ei saa mennä pyörätuoin käsinojien tms. ylitse, vaan vyön täytyy asettua matkustajan kehoa vasten. Pyörätuolin kiinnitysjärjestelmän ja matkustajan turvavöiden on oltava erillisiä. Näiden ankkurointipisteet ajoneuvossa voivat olla yhtenäisiä.

Muuta

  • Henkilökunta osaa koulutuksen tms. perusteella huomioida avustamista tarvitsevat asiakkaat (esim. ikääntyneet tai vammaiset henkilöt) ja tarvittaessa avustaa heitä.
  • Yrityksen mahdolliset esitteet, verkkosivut ja vastaavat ovat selkeitä ja ne on kirjoitettu helposti luettaviksi (mm. fonttityyli ja ‑koko, kontrastit jne.); verkkosivut päivitetään säännöllisesti ja niille on nimetty vastuu­henkilö.

Lataa ja tulosta
Lataa ja tulosta tilausliikenteen Helppo liikkua -kriteerit