Ravitsemustilojen Helppo liikkua -kriteerit

Tässä mainitut kriteerit ovat perustana Helppo liikkua ‑tunnuksen myöntämiselle ravitsemus­tiloille tai niiden suunnitelmille. Kohteita tarkastellaan kokonaisuuksina. Jos jokin yksit­täinen kriteeri ei täyty, mutta voidaan todeta, että kohde on kokonaisuutena toimiva helpon liikkumisen kannalta, voi ESKE kuitenkin puoltaa Helppo liikkua ‑tunnuksen myöntämistä.

Helppo liikkua ‑tunnus voidaan myöntää valmiille kohteelle tai sen suunnitelmille (suunni­telma­vaiheessa ei voida todentaa kaikkien kriteerien täyttymistä).

Opastus

 • Yrityksen mahdolliset esitteet, verkkosivut ja vastaavat ovat selkeitä ja ne on kirjoitettu helposti luettaviksi (mm. fonttityyli ja ‑koko, kontrastit jne.); verkkosivut päivitetään säännöllisesti ja niille on nimetty vastuu­henkilö.
 • Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia (kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m) sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin ja taustan välillä.

Ulkotilat

 • Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee ravintolan oman tai kauppakeskuksen esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
 • Kauppakeskuksissa, huoltoasemien yhteydessä sijaitsevilla yms. ravintoloilla on esteettömät autopaikat (leveys 3,6 m) ja ne ovat selkeästi merkittyjä. Paikkoja on vähintään 2 kpl ja ne sijaitsevat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
 • Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja saattoliikenteen pysähdyspaikoilta sisään­käynnille ovat riittävän leveitä, tasaisia, kovapintaisia ja luistamattomia. Reitit ovat muutenkin esteettömiä, niillä ei ole portaita, kynnyksiä, reunakiviä tai haittaavia mainoksia tms.
 • Kulkureittien valaistus on tasainen, riittävä ja häikäisemätön.
 • Talvikunnossapidolla hoidetaan kulkureittien ja pysäköintipaikkojen käytettävyys talviaikana.

Sisäänkäynti

 • Sisäänkäynti on hyvin valaistu ja helposti tunnistettavissa.
 • Sisäänkäynti on toteutettu ilman tasoeroja, tai mahdollisten portaiden oheen on rakennettu loiva luiska (luiskan leveys vähintään 90 cm ja kaltevuus enintään 8 %) tai hissi. Luiska ja portaat on varustettu molemminpuoleisilla käsijohteilla.
 • Jos sisäänkäynti ei ole esteetön, niin esteetön sisäänkäynti aulaan on opastettu toisen reitin kautta.
 • Ovi on kevyttoiminen ja avattavissa yhdellä kädellä. Oven vapaa leveys on vähintään 90 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.
 • Jos sisäänkäynnissä on pyöröovi, on vieressä myös kevyttoiminen kääntöovi.
 • Tuulikaapista pääsee kulkemaan myös pyörällisillä apuvälineillä ja lastenvaunuilla ilman että jää kahden oven loukkuun. Tuulikaapin on oltava tarpeeksi tilava, varsinkin jos toinen tai molemmat ovet avautuvat tuulikaappiin.
 • Jos sisäänkäynnissä on lasiovet, niihin törmääminen on estetty riittävän selkeillä havaintomerkeillä, tai lasiruudut on jaettu puitteilla (havaintomerkit, esimerkiksi tarra­merkinnät sijoitetaan 140–160 cm:n korkeudelle ja ne ovat vähintään 7 cm halkaisi­jaltaan).

Ravintola

 • Ravintolassa on esteetön kulku mahdolliseen vaatesäilytykseen, ruokailutilaan sekä esteettömään wc-tilaan.
 • Ravintolan käytössä on esteetön wc.
 • Ravintolan kulkuväylien leveys kalusteiden kohdalla on vähintään 90 cm.
 • Kaikki ruokapöydät eivät ole kiinteitä pöytä-sohva-yhdistelmiä.
 • Osa ruokapöydistä on samassa tasossa palvelutiskin ja noutopöydän kanssa.
 • Palvelutiski ja noutopöydät ovat käytettävissä pyörällisillä apuvälineillä ja niiden korkeus on 80–90 cm.
 • Mahdollinen tanssialue on esteettömästi saavutettavissa.
 • Mikäli ravintolasali on useampikerroksinen tai ‑tasoinen, on valtaosa asiakaspaikoista esteettömästi saavutettavissa.
 • Mahdolliselle ulkoterassille on esteetön pääsy.
 • Mahdolliselle tupakointialueelle on esteetön pääsy.

Muuta

 • Henkilökunta osaa koulutuksen tms. perusteella huomioida avustamista tarvitsevat asiakkaat (esim. ikääntyneet tai vammaiset henkilöt) ja tarvittaessa avustaa heitä.
 • Ravintolassa on mobiili maksupääte.
 • Pelastussuunnitelmassa on huomioitu liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt.

Lataa ja tulosta
Lataa ja tulosta ravitsemustilojen Helppo liikkua -kriteerit