Pienten liikkeiden Helppo liikkua -kriteerit

Tässä mainitut kriteerit ovat perustana Helppo liikkua -tunnuksen myöntämiselle pienille liikkeille. Tällaisia ovat esimerkiksi alle 400 m2:n suuruiset lähikaupat, kukkakaupat, parturi-kampaamot, kioskit jne. Kohteita tarkastellaan kokonaisuuksina. Jos jokin yksittäinen kriteeri ei täyty, mutta voidaan todeta, että kohde on kokonaisuutena toimiva helpon liikkumisen kannalta, voi ESKE kuitenkin puoltaa Helppo liikkua -tunnuksen myöntämistä.

Opastus

 • Yrityksen mahdolliset esitteet, verkkosivut ja vastaavat ovat selkeitä ja ne on kirjoitettu helposti luettaviksi (mm. fonttityyli ja -koko, kontrastit jne.); verkkosivut päivitetään säännöllisesti ja niille on nimetty vastuuhenkilö.
 • Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia (kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m) sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin ja taustan välillä.

Ulkotilat

 • Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee liikkeen läheisyydessä. Jos liike sijaitsee kauppakeskuksessa, niin saattoliikenteen pysähdyspaikat sijaitsevat esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
 • Kulkureitit sisäänkäynnille ovat riittävän leveitä, tasaisia, kovapintaisia ja luistamattomia. Reitit ovat muutenkin esteettömiä, niillä ei ole portaita, kynnyksiä, reunakiviä tai haittaavia mainoksia tms.
 • Talvikunnossapidolla hoidetaan kulkureittien käytettävyys talviaikana.

Sisäänkäynti

 • Sisäänkäynti on hyvin valaistu.
 • Sisäänkäynti on toteutettu ilman tasoeroja, tai mahdollisten portaiden oheen on rakennettu loiva luiska (luiskan leveys vähintään 90 cm ja kaltevuus enintään 8 %) tai hissi. Luiska ja portaat on varustettu molemminpuolisilla käsijohteilla.
 • Ovi on kevyttoiminen ja avattavissa yhdellä kädellä. Oven vapaa leveys on vähintään 90 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.
 • Tuulikaapista pääsee kulkemaan myös pyörällisillä apuvälineillä ja lastenvaunuilla ilman että jää kahden oven loukkuun.
 • *) Huom! Jos sisäänkäynti ei ole esteetön, niin liikkeen ulkopuolella on ovikello tai kyltti, jossa on henkilökunnan puhelinnumero, tai jokin muu tapa jolla saa henkilökunnalta apua liikkeeseen pääsyyn. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi käynti takaoven kautta tai irtoluiskan käyttö.
 • Jos sisäänkäynnissä on lasiovet, niihin törmääminen on estetty riittävän selkeillä havaintomerkeillä, tai lasiruudut on jaettu puitteilla.

Sisätilat

 • Liikkeessä on käsinojallinen levähdyspaikka/istuin.
 • Kulkuväylien leveys on vähintään 90 cm eikä kulkuväyliä ole kavennettu kalusteilla, mainoksilla tms.
 • Liikkeessä on vapaata lattiatilaa vähintään 150 cm x 150 cm.
 • Jos liikkeessä on vaatteiden sovitusta varten tiloja, ainakin yksi sovitustila on kooltaan vähintään 150 cm x 150 cm. Sovitustilassa on vaatekoukkuja eri korkeuksilla.
 • Mahdolliset punnitusvaa’at ovat helppokäyttöisiä ja ainakin yhdessä niistä painonapit sijaitsevat tarpeeksi matalalla (korkeus 85–110 cm).
 • Kassojen kohdalla vapaa kulkuleveys on vähintään 90 cm.
 • Kassojen maksupäätteissä on myös liikuteltavia malleja ainakin osassa kassoja.

Muuta

 • Henkilökunta osaa koulutuksen tms. perusteella huomioida avustamista tarvitsevat asiakkaat (esim. ikääntyneet tai vammaiset henkilöt) ja tarvittaessa avustaa heitä erityisesti sisäänkäynneissä.

Lataa ja tulosta
Lataa ja tulosta pienten liikkeiden Helppo liikkua -kriteerit