Majoitustilojen Helppo liikkua -kriteerit

Tässä mainitut kriteerit ovat perustana Helppo liikkua -tunnuksen myöntämiselle majoitustiloille tai niiden suunnitelmille. Kohteita tarkastellaan kokonaisuuksina. Jos jokin yksittäinen kriteeri ei täyty, mutta voidaan todeta, että kohde on kokonaisuutena toimiva helpon liikkumisen kannalta, voi ESKE kuitenkin puoltaa Helppo liikkua -tunnuksen myöntämistä. Helppo liikkua -tunnus voidaan myöntää valmiille kohteelle tai sen suunnitelmille (suunnitelmavaiheessa ei voida todentaa kaikkien kriteerien täyttymistä).

Opastus

 • Yrityksen mahdolliset esitteet, verkkosivut ja vastaavat ovat selkeitä ja ne on kirjoitettu helposti luettaviksi (mm. fonttityyli ja -koko, kontrastit jne.); verkkosivut päivitetään säännöllisesti ja niille on nimetty vastuuhenkilö.
 • Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia (kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m) sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin ja taustan välillä.

Ulkotilat

 • Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä
 • Esteettömät autopaikat (leveys 3,6 m) ovat selkeästi merkittyjä. Paikkoja on 2 kpl ensimmäistä 50 autopaikkaa kohti ja lisäksi 1kpl kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohti. Paikat sijaitsevat lähimpänä esteetöntä sisäänkäyntiä.
 • Esteettömillä autopaikoilla on kyltti, jossa on vastaanoton puhelinnumero (jos asiakas tarvitsee apua).
 • Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja saattoliikenteen pysähdyspaikoiltasisäänkäynnille ovat riittävän leveitä, tasaisia, kovapintaisia, luistamattomia ja muutenkin esteettömiä (reitillä ei ole portaita, kynnyksiä, reunakiviä, haittaavia mainoksia tms.).
 • Kulkureittien valaistus on tasainen, riittävä ja häikäisemätön.
 • Talvikunnossapidolla hoidetaan kulkureittien ja pysäköintipaikkojen käytettävyys talviaikana.

Sisäänkäynti

 • Sisäänkäynti on katettu, hyvin valaistu ja helposti tunnistettavissa.
 • Sisäänkäynti on toteutettu ilman tasoeroja, tai mahdollisten portaiden oheen on rakennettu loiva luiska (luiskan leveys vähintään 90 cm ja kaltevuus enintään 8 %) tai hissi.
 • Luiska ja portaat on varustettu molemminpuoleisilla käsijohteilla.
 • Jos sisäänkäynti ei ole esteetön, niin esteetön sisäänkäynti aulaan on opastettu toisen reitin kautta.
 • Ovi on automaattisesti aukeava tai kevyttoiminen, oven vapaa leveys on vähintään 90 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm
 • Jos sisäänkäynnissä on pyöröovi, on sen vieressä myös kevyttoiminen kääntöovi.
 • Tuulikaapista pääsee kulkemaan myös pyörällisillä apuvälineillä ja lastenvaunuilla ilman että jää kahden oven loukkuun. Tuulikaapin on oltava tarpeeksi tilava, varsinkin jos toinen tai molemmat ovet avautuvat tuulikaappiin.
 • Jos sisäänkäynnissä on lasiovet, niihin törmääminen on estetty riittävän selkeillä havaintomerkeillä, tai lasiruudut on jaettu puitteilla (havaintomerkit, esimerkiksi tarramerkinnät sijoitetaan 140–160 cm:n korkeudelle ja ne ovat vähintään 7 cm halkaisijaltaan).

Aulatilat

 • Palvelutiski ja sen maksupääte soveltuvat sekä istuen että seisoen asioiville henkilöille, tai tiskin läheisyydessä on erillinen pöytä istuen asioiville.
 • Palvelutiskissä on kepinpidike.
 • Aulatiloissa on riittävästi ja kattavasti eri korkuisia levähdyspaikkoja ja istuimia sekä esteetön wc-tila.
 • Kulkuväylien leveys vähintään 150 cm, jolloin muun henkilöliikenteen rinnalla onnistuu kulkeminen pyörällisillä apuvälineillä.
 • Kulkuväyliä ei ole kavennettu kalusteilla, mainoksilla tms.
 • Useampikerroksisissa rakennuksissa on käytössä vähintään 8 hengen standardihissi (korin sisämitat 110 cm x 140 cm), käynti hisseille on esteetön.

Porrashuoneet

 • Valaistus, hahmotettavuus ja kontrastit on toteutettu niin, että lattia, seinät, portaat ja käsijohteet erottuvat selkeästi toisistaan.
 • Portaat ovat suoravartiset.
 • Käsijohteet on toteutettu molemmille puolille ja ne ovat mahdollisimman jatkuvat.
 • Askelman etureunassa on kontrastiraita.

Ruokailutila (aamiaishuone ja/tai ravintola)

 • Sisäyhteys ruokailutilloihin on esteetön.
 • Mikäli ruokailutila on useampitasoinen, on valtaosa ruokapöydistä esteettömästi saavutettavissa.
 • Kaikki ruokapöydät eivät ole kiinteitä pöytä-sohva -yhdistelmiä.
 • Osa ruokapöydistä on samassa tasossa palvelutiskin ja noutopöydän kanssa.
 • Palvelutiski ja noutopöydät ovat käytettävissä pyörällisillä apuvälineillä ja niiden korkeus on 80–90 cm.
 • Mahdollinen ravintolan tanssialue on esteettömästi saavutettavissa.
 • Ruokailutilan lähettyvillä on esteetön wc.
 • Mahdolliselle ulkoterassille on esteetön pääsy.

Majoitushuoneet

Hotellissa on vähintään 4 kpl esteettömiä tai Helppo liikkua -majoitushuoneita, joihin pääsee esteetöntä reittiä myöten. Helppo liikkua -huoneen:

 • Oviaukon vapaa leveys on vähintään 90 cm ja mahdollinen kynnys enintään 2 cm.
 • Oven välittömässä läheisyydessä tarvitaan tilaa Ø 150 cm (oven molemmin puolin).
 • Oven sisäpuolella on vaakatasoon asennettu 60 cm pitkä lankavedin 80 cm korkeudella.
 • Oven avauspuolella on oven ja nurkan, pilarin, kiintokalusteen tms. esteen välinen etäisyys vähintään 40 cm.
 • Kulkuväylät ovat vähintään 90 cm leveitä.
 • Sänky, huonekalut jne. ovat helposti siirreltäviä.
 • Vapaa tila yhden vuoteentoisella puolella on vähintään 150 cm.
 • Huoneessa toteutuu Ø 150 cm.
 • Valaisimien ja muut käyttökytkimet ovat saavutettavissa pyörätuolista käsin.
 • Vaateripustintanko tai vaatekoukkuja on useammalla eri korkeudella (110–180 cm).
 • Kylpyhuoneen oven vapaa leveys on vähintään 85 cm
 • Kylpyhuoneen ovenulkopuolella on tilaa vähintään Ø 150 cm.
 • Kylpyhuoneessa on tilaa vähintään Ø 150 cm.
 • Wc-istuin on varustettu molemminpuoleisilla käsituilla.
 • Wc-istuimen toisella puolella on vapaata tilaa vähintään 80 cm (jos wc-istuimen vieressä on suihku, niin 90 cm) ja edessä 120 cm.
 • Pesualtaan alla on tyhjää tilaa, jonka syvyys on vähintään 60 cm ja korkeus 67 cm, pesualtaan edessä on vapaata tilaa vähintään 120 cm.
 • Pesualtaan yläpuolella olevan peilin alareuna on 90 cm:n korkeudella.
 • Ripustuskoukkuja on useammalla korkeudella (110–180 cm).
 • Roskakori on ilman kantta tai käsin avattavalla kannella (ei jalkapolkimella avattavaa kantta).
 • Saippuat, käsipaperit, yms. on sijoitettu niin, että ne eivät ole toimimisen esteinä ja niitä on helppo käyttää.

Muuta

 • Henkilökunta osaa koulutuksen tms. perusteella huomioida avustamista tarvitsevat asiakkaat (esim. ikääntyneet tai vammaiset henkilöt) ja tarvittaessa avustaa heitä.
 • Pelastussuunnitelmassa on huomioitu liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt.
 • Mahdolliselle tupakointipaikalle on esteetön pääsy.

 

Lataa ja tulosta
Lataa ja tulosta majoitustilojen Helppo liikkua -kriteerit