Kiinteistövälityksen (asuntokaupan) Helppo liikkua kriteerit

Tässä mainitut kriteerit ovat perustana Helppo liikkua ‑tunnuksen myöntämiselle kerrostalo­asunnolle tai pientalolle, tai niiden suunnitelmille. Kohteita tarkastellaan kokonaisuuksina. Jos jokin yksittäinen kriteeri ei täyty, mutta voidaan todeta, että kohde on kokonaisuutena toimiva helpon liikkumisen kannalta, voi ESKE kuitenkin puoltaa Helppo liikkua ‑tunnuksen myöntämistä.

Helppo liikkua ‑tunnus voidaan myöntää valmiille kohteelle tai suunnitelmille (suunni­telma­vaiheessa ei voida todentaa kaikkien kriteerien täyttymistä).

Ennakkomarkkinointi ja myyntitilanne:

 • Kiinteistövälittäjän verkkosivusto, jolla asuntoa mainostetaan on selkeä ja helppo­käyttöinen.
 • Markkinoinnissa esiintyvä asunnon pohjapiirros on totuudenmukainen ja sen mittasuhteet ovat oikeat. Tämä koskee verkkosivustolla tai lehdissä esiintyviä pohjapiirroksia kuin myös esittelytilaisuudessa jaettavaa materiaalia.
 • Opasteet esittelyyn (ns. A-standit) sijoitetaan niin, että kulkureitit pysyvät esteettöminä.
 • Kerrostalokohteissa varmistetaan esteetön pääsy ulko-ovesta sisään.

Opastus (jos on)

 • Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia (kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m) sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti taustan ja tekstin tai symbolin välillä.
 • Mahdolliset taloyhtiön verkkosivut päivitetään säännöllisesti ja niille on nimetty vastuu­henkilö.

Ulkotilat

 • Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
 • Myynnissä olevalle asunnolle on järjestettävissä esteetön autopaikka (leveys 3,6 m) lähelle esteetöntä sisäänkäyntiä.
 • Kulkureitit esteettömältä autopaikalta ja tontin rajalta sisäänkäynnille sekä kerrostalo­kohteessa asumista palveleviin tiloihin ovat tasaisia, kovapintaisia, luistamattomia, riittävän leveitä ja muutenkin esteet­tömiä (reitillä ei ole portaita, kynnyksiä, reunakiviä tms.).
 • Maaston muodot huomioiden käytetään tarvittaessa käsijohteita.
 • Pihavalaistus on tasainen, riittävä ja häikäisemätön.
 • Talvikunnossapidolla hoidetaan kulkureittien ja pysäköintipaikan käytettävyys talvi­aikana. Pihasuunnitelmassa huomioidaan lumenkasauspaikat.

Sisäänkäynti

 • Sisäänkäynti on katettu, hyvin valaistu ja helposti tunnistettavissa.
 • Sisäänkäynti on toteutettu ilman tasoeroja, tai portaiden oheen on rakennettu loiva luiska (luiskan leveys vähintään 90 cm ja kaltevuus enintään 8 %) tai hissi. Luiska ja portaat on varustettu molemminpuoleisilla käsijohteilla.
 • Jos pääsisäänkäynti ei ole esteetön, niin edellä mainitut sisäänkäynnin kriteerit täyttyvät esteettömän sisäänkäynnin osalta, ja kerrostalokohteessa esteetön sisäänkäynti on opastettu.
 • Ulko-ovi on kevyttoiminen ja avattavissa yhdellä kädellä. Oven vapaa leveys on vähintään 90 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.
 • Tuulikaapista pääsee kulkemaan myös pyörällisillä apuvälineillä ja lastenvaunuilla ilman että jää kahden oven loukkuun. Tuulikaapin on oltava tarpeeksi tilava, varsinkin jos toinen tai molemmat ovet avautuvat tuulikaappiin.
 • Oven avauspuolella on oven ja nurkan, pilarin, kiintokalusteen tms. esteen välinen etäi­syys vähintään 40 cm.
 • Ovi ei avaudu mahdollisen sisäänkäyntiluiskan eteen.
 • Jos sisäänkäynnissä on lasiovet, niihin törmääminen on estetty riittävän selkeillä havainto­merkeillä, tai lasiruudut on jaettu puitteilla (havaintomerkit, esimerkiksi tarramerkinnät sijoitetaan 140–160 cm:n korkeudelle ja ne ovat vähintään 7 cm halkaisijaltaan).

Porrashuoneet (myös pientaloissa, mikäli asunto on useampikerroksinen)

 • Valaistus, hahmotettavuus ja kontrastit on toteutettu niin, että lattia, seinät, portaat ja käsi­johteet erottuvat selkeästi toisistaan.
 • Portaat ovat suoravartiset.
 • Käsijohteet on toteutettu molemmille puolille ja ne ovat mahdollisimman jatkuvat.
 • Askelman etureunassa on kontrastiraita.
 • Asuinkerrostalossa on hissi (korin sisämitat vähintään 110 cm x 140 cm); Käynti hisseille on esteetön (ei portaita tai korkeita kynnyksiä). Mikäli asunto sijaitsee kerrostalon sisääntulokerroksessa ja siihen on esteetön yhteys, ei hissivaatimusta tarvita.

Asuinhuoneistot

 • Mikäli asunto on useampikerroksinen, sisäänkäyntikerroksessa on vähintään oleskelutila, yksi makuuhuone, keittiö- ja ruokailutila sekä esteetön wc-peseytymistila (ns. selviytymiskerros), ellei asunnossa ole kevythissiä (pysty- tai porrashissi).
 • Kaikkien asunnon ovien vapaa leveys on vähintään 80 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.
 • Kaikkien ovien avauspuolella on oven ja nurkan, pilarin, kiintokalusteen tms. esteen välinen etäisyys vähintään 40 cm, ellei kyseessä ole liukuovi.
 • Eteisessä ulko-oven kohdalla on kalusteista vapaata tilaa Ø 130 cm.
 • Asunnossa on yksi wc-pesutila, jossa on mahdollista toimia pyörällisten apuväli­neiden tai avustajan kanssa ja sinne on esteetön kulkuyhteys:
  • wc-pesutilan oven vapaa leveys on vähintään 80 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus enintään 2 cm
  • wc-istuimen vierellä on vapaata tilaa vähintään 80 cm ja edessä vähintään 120 cm
  • tilaan mahdollisesti liittyvän asuntosaunan oven vapaa leveys on vähintään 80 cm, lauteille on helppo nousta ja nousua helpottaa tukeva käsijohde.
 • Keittiössä on laskutaso jääkaapin ja lieden vieressä.
 • Keittiössä on ainakin yhden työtason alla tyhjää tilaa, tai se on helposti muutettavissa. Siihen voidaan sijoittaa pyörälli­nen laatikosto.
 • Kodinkoneet ja ainakin osa pistorasioista sijoitetaan niin, että niitä voi käyttää myös pyörällisillä apuvälineillä liikkuvat henkilöt.
 • Vähintään yhteen makuuhuoneeseen voidaan sijoittaa parisänky, jonka vierelle pääsee pyörällisillä apuvälineillä, ja makuuhuoneen säilytystilat ovat helposti käytettävissä myös pyörällisillä apuvälineillä.
 • Huoneiston ikkunat ja kaapistojen ovet ovat käytettävissä myös pyörällisillä apuvälineillä liikkuville henkilöille.
 • Asunnon terassia ja mahdollista parveketta voi käyttää myös pyörällisiä apuvälineitä käyttävät henkilöt.

Muuta

 • Pelastussuunnitelmassa (jos on) on huomioitu liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt.

Lataa ja tulosta
Lataa ja tulosta kiinteistönvälityksen Helppo liikkua -kriteerit