Hakemuslomake

Helppo liikkua -tunnus myönnetään hakijalle Invalidiliiton päätöksellä. Haettavan palvelun tai kohteen on täytettävä alla olevat kriteerit soveltuvin osin. Tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön, liikkumisen ja palveluiden toimivuutta sekä soveltuvuutta kaikille. Arvioitavaksi hyväksyttävään ehdotukseen on liitettävä alla oleva lomake täytettynä hakijaa koskevin osin sekä myös perustella esteettömyyden kannalta mielestään keskeiset asiat kohtaan Lisätietoja toimipaikasta ja sen palveluista.

Helppo liikkua -tunnuksen hinta on alle viiden henkilön toimipaikoille 100 euroa ja sitä isommille 200 euroa vuodessa. Lisätietoja Helppo liikkua -tunnuksesta saat sähköpostitse helppoliikkua@invalidiliitto.fi tai Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksesta Ari Kurpalta, p. 09 613 191.

    Saattoliikenteellä tarkoitetaan takseja yms. jotka pysähtyvät sisäänkäynnille jättääkseen asiakkaan kohteeseen, mutta eivät pysäköi ko. paikalle Esteettömät autopaikat merkitään selkeästi liikkumisesteisten ISA-tunnuskuvalla (pyörätuolimerkki) näkyvälle korkeudelle asennetuilla pystyopasteilla ja lisäksi autopaikan pohjaan maalatulla kuviolla. Autopaikoilta on myös esteetön kulkureitti sisäänkäynnille. Reitillä ei ole kynnyksiä, reunakiviä, törmäysvaaran aiheuttavia mainoksia tms. Pinta on kova, tasainen ja luistamaton Kirjasinkoko on vähintään 70-100 mm, jos lukuetäisyys on 1-3 m. Niissä on tummuuskontrasti tekstin/symbolin ja taustan välillä. Opasteiden tulee lisäksi olla heijastamatonta materiaalia, huonetilan opaste sijoitetaan seinään oven aukeamispuolelle. Opaste on hyvin valaistu. Sisäänkäynti on samassa tasossa ilman portaita tai sisäänkäynnillä on toimiva luiska sekä portaat molemminpuoleisilla käsijohteilla. Luiskan leveys on vähintään 900 mm ja kaltevuus enintään 5 % (1:20) ulkotiloissa ja sisätiloissa korkeintaan 8 %. Jos pyörätuolilla ei ole pääsyä pääsisäänkäynnistä, on muu sisäänkäynti opastettu. Mahdollinen kutsupainike on 900-1100 mm:n korkeudella ja vähintään 400 mm etäisyydellä nurkasta. Ovi on automaattisesti aukeava tai kevyttoiminen, oven vapaa leveys on vähintään 850 mm, samoin kuin muidenkin kulkuaukkojen kuten kassaporttien. Jos kohteessa on pyöröovi, on vieressä myös kevyttoiminen kääntöovi. Lasiovissa törmääminen on estetty riittävän selkeillä havaintomerkeillä tai muuten selkeästi. Muun henkilöliikenteen rinnalla onnistuu kulku suoraan pyörätuolilla, kun leveys on vähintään 1500 mm. Kulkuväyliä ei ole kavennettu mainoksilla tms. Laitteiden korkeus on vähintään 850-1100 mm, lisäksi niiden tekstit ja symbolit ovat riittävän suurikokoisia (vähintään 15 mm) ja muodostavat selkeän tummuuseron taustaa vasten Rakennuksessa on vähintään 8 hengen standardihissi, jonka korin sisämitat ovat 1100 x 1400 mm. Liukuportaat tai liukukäytävä ei riitä ainoaksi tasonvaihtovälineeksi. Kulkuväylän leveys on vähintään 900 mm. Palvelupisteitä on sekä istuen että seisten asioiville.