Helsingin kaupungin toimipisteitä koskevat esteettömyyspalautteet välitetään kaupungille. Antamasi palaute voidaan julkaista Helsingin kaupungin internetsivuilla ja/tai muissa medioissa.