Ulkona

Kevyen liikenteen väylät eli kävely- ja pyörätiet ovat todennäköisesti maamme eniten käytetty liikuntapaikka. Kevyen liikenteen väylillä kävellään, sauvakävellään, lenkkeillään, ulkoilutetaan koiria, rullaluistellaan, pyöräillään kaikkina vuoden ja melkein kaikkina vuorokauden aikoina. Niiden suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnossapito vaikuttavat päivittäin lähes kaikkien kansalaisten kulkemisen helppouteen tai hankaluuteen.

Kulkureittien, puistojen, piha-alueiden, pysäkkien, suojateiden, pysäköintipaikkojen suunnitteluun on kehitetty ohjeita ja suiosituksia. Ne parantavat näiden kohteiden käytettävyyttä kaikille käyttäjille. Esimerkiksi suojatie on helppo ylittää lastenvaunuilla, kun rakentamisessa on käytetty luiskareunatukea ja muutenkin noudatettu esteettömyyssuosituksia.

Miten katu-, viher- ja piha-alueita suunnitellaan, rakennetaan ja kunnostetaan esteettömiksi? Ulkoalueiden esteettömyysohjeita ja tyyppipiirustuksia ammattilaisille löytyy esimerkiksi Helsingin kaupungin rakennusviraston kotisivuilta.

Talvikunnossapito

Lumen auraus ja liukkauden ehkäisy

Lumi ja liukkaat kelit lisäävät haastavuutta myös jalankulkijoiden liikkumiselle, joten talvella helppo liikkuminen edellyttää toimivaa talvikunnossapitoa. Sen puutteista kärsivät eniten jo muutenkin muita hankalammin liikkumaan pääsevät, kuten lastenvaunujen, pyörätuolin tai rollaattorin kanssa liikkuvat. Aurauksesta kulkuväylien varsille jäävät lumivallit voivat katkaista reitin vaikkapa suojatielle tai linja-autopysäkeille kokonaan, tai pyörätuolin käyttäjä voi jäädä vangiksi kotiinsa pitkiksikin ajoiksi auraamattomien kulkuväylien vuoksi.

Talvikunnossapidon muistilista

 • Jalkakäytävien ja piha-alueiden kunnossapidosta vastaa kiinteistön omistaja.
 • Kunta hoitaa yleensä yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidon.
 • Pieni, mutta olennainen huollettava alue on kulkuyhteys liikennevalon painonapille.
 • Myös bussipysäkkien ja joukkoliikenteen asemien lumettomuudesta ja liukkauden estosta tulee huolehtia.
 • Liikennevaloissa ja suojateillä ajoradan ylittäminen voi olla lastenvaunujen kanssa, rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuville mahdotonta, jos suojatien reunaan kasautuneet lumet ja kovettunut lumi katkaisevat reitin.
 • Kulkureittien esteettömyys on syytä huomioida myös lumen välivarastointipaikkoja suunniteltaessa.
 • Auraamaton jalkakäytävänpätkä tai ajotien lumien auraaminen jalkakäytävälle haittaa kaikkia liikkujia.
 • Lunta ei saa kasata invaparkkipaikalle.
 • Valaistus lisää turvallisuutta. Tärkeintä on valaista hyvin kulkureitit, sisäänkäynnit, portaat, luiskat ja opasteet.
 • Rakennusten aula- tai eteistiloissa on hyvä olla istumapaikkoja, jotta kenkien liukuesteet on turvallista laittaa paikoilleen tai ottaa pois

Jalankulkureitin hoitamatta jättämisestä talvella ilmoitetaan tyypillisesti ”Ei talvikunnossapitoa” -kyltillä. Esimerkiksi portaiden yhteydessä kyltti ei riitä näkövammaisille käyttäjille. Huoltamattomiin portaisiin tulisikin sijoittaa puomi pääsyä estämään.

Lumettomaan aikaan

Liikkumisen helppoudesta pitää huolehtia myös lumettomaan aikaan. Liikkumista haittaavat erityisesti kaupunkialueilla ylimääräiset kadulle kasatut rakenteet.

 • Kadulle pystytettävät ns. A-mainoskyltit eivät saa estää vapaata kulkua jalkakäytävällä.
 • Kulkureitin tulee olla tarpeeksi leveä ja erottua selkeästi ympäristöstä. Reitin selkeätä reunaa myöten myös näkövammaisten on helppoa kulkea kuljettamalla siinä keppiä.
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt katutöiden aikana

Pysäköinti

Olennainen osa liikkumisen helppoutta ovat toimivat pysäköintijärjestelyt. Erityisesti liikkumisesteisten mahdollisuudet käyttää palveluita perustuvat hyvin järjestettyyn pysäköintiin.

 • Esteettömän pysäköintipaikan tulee olla leveydeltään 3600 mm ja pituudeltaan 5000 mm. Esteetön pysäköintipaikka on normaalia leveämpi, koska pyörätuolin on mahduttava auton viereen.
 • Pysäköintipaikat merkitään kansainvälisellä ISA-pyörätuolitunnuksella paikan pohjaan maalattuna sekä kiinteillä pystytolpilla.
 • Esteettömän pysäköintipaikan tulee sijaita mahdollisimman lähellä sisäänkäyntiä ja reitin sisäänkäynnille tulee olla esteetön ja korkeista kynnyksistä vapaa.