Työpaikka

Työpaikan toimivuus ja esteettömyys mahdollistavat kaikkien ihmisten koulutuksen, ammattitaidon ja työpanoksen hyödyntämisen työpaikalla. Työpaikan ympäristö ja olosuhteet voidaan mukauttaa tarvittaessa henkilön toimintakykyyn sopivaksi.

Lainsäädännön mukaan työtiloja sisältävän rakennuksen tulee soveltua työn luonne huomioiden myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Monenlaisia työtehtäviä pystyy hoitamaan, vaikka henkilö käyttäisi erilaisia apuvälineitä.

Tarvittaessa yhteiskunta myös tukee työnantajaa taloudellisesti työolosuhteiden järjestelytuella, jotta työpaikalla voidaan tehdä välttämättömiä muutoksia vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan vähentämiseksi.

Lisätietoja Vatesin kotisivuilta