Työpaikka

Työpaikan toimivuus ja esteettömyys mahdollistavat kaikkien ihmisten koulutuksen, ammattitaidon ja työpanoksen hyödyntämisen työpaikalla. Työpaikan ympäristö ja olosuhteet voidaan mukauttaa tarvittaessa tarvittaessa henkilön toimintakykyyn sopivaksi.

Lainsäädännön mukaan työtiloja sisältävän rakennuksen tulee soveltua työn luonne huomioiden myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Monenlaisia työtehtäviä pystyy hoitamaan, vaikka henkilö käyttäisi erilaisia apuvälineitä.

Toimivan ja esteettömän työpaikan arviointiin on olemassa erilaisia tarkistuslistoja. Tarvittaessa yhteiskunta myös tukee työnantajaa taloudellisesti työolosuhteiden järjestelytuella, jotta voidaan tehdä välttämättömiä muutoksia työpaikalla vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan vähentämiseksi.

Lisätietoja Työterveyslaitoksen Esteetön työelämä -verkkosivuilta