Liikenne

Kaikille soveltuva toimiva ja esteetön liikenneympäristö tarjoaa mahdollisuuden elää itsenäisesti ja omatoimisesti. Itsenäinen liikumismahdollisuus vaikuttaa keskeisesti elämänlaatuun.

Toimiva ja esteetön liikenneympäristö sisältää esimerkiksi matalalattiaisia juna- ja bussikalustoa, selkeätä joukkoliikenneinformaatiota, helposti hahmotettavaa tieliikenneympäristöä sekä kevyen liikenteen väylien toimivaa talvikunnossapitoa. Myös esteettömät autopaikat on sijoitettu oikein ja niitä on riittävästi.

Koko matkaketjun täytyy olla toimiva ja esteetön. Matkaketjun esteettömyys sisältää matkan suunnitteluun ja tilaamiseen liittyvän informaation, kulkemisen terminaaliin tai pysäkille, toiminnan terminaalissa, kaluston esteettömyyden, tarvittavat opastukset terminaalissa ja kulkuvälineessä, jatkoyhteyksien toimivuuden, palautejärjestelmän sekä henkilökunnan riittävyyden.

Lisätietoja joukkoliikenteestä