Kauppa

Kauppojen sisäänkäynnit suunnitellaan siten, että ne soveltuvat myös liikkumisesteisille. Pyörätuolin käyttäjät tarvitsevat tasoeroissa askelmien sijasta luiskan. Luiska ei kuitenkaan ole erityisen käyttökelpoinen keppien tai sauvojen kanssa liikkuville henkilöille. Luiskaa ei voi käyttää lainkaan, jos nilkat ovat jäykät.

Kaupoissa liikuttaessa oleellisia esteettömyyteen liittyviä asioita ovat myös autopaikkojen toimivuus, esteettömät kulkuväylät ja ulottuminen tavaroihin.

Lisätietoja luiskista, portaista ja käsijohteista

Lisätietoa kulkuväylistä