Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamisessa ja sen toimitiloja suunnitellessa täytyy huomioida uusimmat määräykset esteettömyydestä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 53§) mukaan työtilojen täytyy soveltua työn luonne huomioiden myös liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Karkeasti sanoen erilaiset toimistotyöt kuuluvat ainakin tähän luokkaan. Lisäksi kahvila- tai ravintolayrityksiä perustettaessa tai remontoidessa täytyy huomioida kaikki asiakkaat. Tämä tarkoittaa mm. esteetöntä sisäänkäyntiä ja esteetöntä wc-tilaa.

Rakentamismääräyskokoelman F1 Esteetön rakennus määräykset ja ohjeet koskevat hallinto- ja palvelurakennuksia sekä muissa rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Työtiloja ne koskevat työn luonne huomioiden.

Rakentamismääräyskokoelma

Yritystoimintaa aloittaville tai suunnitteleville on tarjolla tukea monilta tahoilta. Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) esimerkiksi tarjoavat liikeidean arviointi ja kehittämisneuvontaa, yrittäjätyön välitystä ja yrittäjäkumppaneiden tai yrityksen jatkajan hakua, yrittäjäksi kouluttamista sekä starttirahaa.

TE-palveluiden verkkosivut
Suomen Yrittäjien verkkosivut
Verohallinnon sivusto yrittäjiksi aikoville