Yrittäjä

Yrityksen perustamisessa ja sen toimitiloja suunnitellessa täytyy huomioida uusimmat määräykset esteettömyydestä. Työtilojen täytyy soveltua työn luonne huomioiden myös liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille.

Esimerkiksi kahvila- tai ravintolayrityksiä perustettaessa tai remontoidessa täytyy huomioida kaikki asiakkaat. Tämä tarkoittaa muun muassa esteetöntä sisäänkäyntiä ja wc-tilaa.

Valtioneuvoston asetuksessa rakennusten esteettömyydestä löytyy määräykset ja ohjeet, jotka koskevat hallinto- ja palvelurakennuksia sekä muissa rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Työtiloja ne koskevat työn luonne huomioiden.

Invalidiliiton Yritystä!-hanke