Seniori

Kun aistit, voimat ja toiminta­kyky alkavat heiketä, tarvitaan erilaisia apuvälineitä tai jopa avustajaa. Joskus on rakennettuun ympäris­töön kuitenkin tehtävä muutoksia:

  • näön heiketessä kasvaa valontarve; tarvitaan parempaa valaistusta ja parempia kontrasteja niin kotona, porrashuoneissa ja pihalla kuin kaupassa, Kelan konttorissa tai bussissa
  • kuulon heiketessä tarvitaan selkeämpää ääntä ja parempaa akustiikkaa
  • voimien ehtyessä liikkuminen vaikeutuu niin portaissa kuin maanteillä, kynnykset tuntuvat korkeilta ja ovet raskailta; kuljetut matkat lyhenevät ja rollaattorin kanssa liikkuminen on hidasta
  • liikkumisen vähentyessä ja aineenvaihdunnan heiketessä alkaa palella herkemmin, tarvitaan lisää lämpöä, eikä vetoa siedetä enää niin kuin nuorena
  • vähitellen luovutaan omalla autolla ajamisesta – joko vapaaehtoisesti tai lääkärin määräyksestä; kuljetaan siis jalkaisin tai julkisilla kulkuneuvoilla (jos on saatavilla tai jos pystyy käyttämään) ja päivittäinen toimintapiiri supistuu
  • tasapaino heikkenee ja kehon haurastuessa pienetkin kaatumiset voivat olla kohtalokkaita koko loppuelämälle.

Kotona ja sisällä vietetään entistä enemmän aikaa ja sitä kautta oman asunnon ja lähiympäristön merkitys kasvaa. Jotta ihmisen toimintakyky ikääntyessä säilyisi edes kohtuullisena, olisi lähiympäristössä voitava ulkoilla ja hoitaa päivittäisasioita.

 Ikäinstituutti