Rakentaja

Julkisessa rakentamisessa toimivuus ja esteettömyys täytyy huomioida jo tontin ja autopaikan rajalta asti sisäänkäynnille ja myös sisätiloissa. Rakennuksen sijoittuminen tontille ja korkeuserojen huomioiminen ovat usein ratkaisevia tekijöitä esteettömyyden saavuttamiseksi. Uudessa rakennusasetuksessa on eri laajuisia säädöksiä julkisen- ja asuinrakentamisen esteettömyydestä.

Asunnoissa toimivuus ja esteettömyys on hyvää laatua, joka mahdollistaa asumisen omassa kodissa eri elämäntilanteissa. Koti soveltuu sellaisenaan tai helposti tehtävin muutostöin muuttuviin tarpeisiin.

Toimivuus ja esteettömyys  huomioidaan piha-alueen valaistuksessa, autopaikalla, kulkureiteillä, talvikunnossapidossa, lumikasojen sijoittelussa, jäte- ja muissa asumista palvelevissa tiloissa. Asunnon yleistä toimivuutta edistävät esteetön sisäänkäynti, väljät eteistilat, neliön muotoiset saniteettitilat, makuuhuoneiden riittävä väljyys, mahdollisuus muunnella asuinhuoneiden käyttötarkoitusta sekä huoneiden kalustettavuus.

Toimivuutta ja esteettömyyttä ovat esimerkiksi portaiden lisäksi rakennettava luiska, käsijohteet portaissa ja luiskissa, luiskan päättyminen väljään tasanteeseen eikä suoraan ovelle, kulkuväylien riittävä leveys apuvälineillä liikkujalle, kynnyksettömyys tai kynnysten maksimikorkeus 20 mm jne. Lisäksi täytyy huomioida riittävä ja oikein kohdistettu valaistus.

Lisätietoja toimivasta ja esteettömästä asuinrakentamisesta löytyy eri lähteistä:

Invalidiliiton esteettömyyssivusto
Asuntomessujen Esteetön asunto-sivusto