Opiskelija

Opiskeluympäristön toimivuus kaikille opiskelijoille on edellytys oppimiselle. Oppilaitokset huolehtivat tilojen, opetusmateriaalien ja opetuksen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Lisäksi pitää huomioida yksilöllisten tarpeiden mukaisista järjestelyistä. Opiskelijalla on oikeus vaatia toimenpiteitä opiskelun esteiden poistamiseksi.

Toiminnallisesti pyritään siihen, että kaikkien opiskelijoiden opetus on integroitu yhteen.

Lisätietoja ammatillisen ja korkeakouluopiskelujen esteettömyydestä:

 Esteetön amis

 Esteetön korkeakoulu