Arkkitehti/suunnittelija

Esteettömyys on vaivatonta sisään­pääsyä, väljyyttä, joustavuutta ja varautumista mahdollisiin muutoksiin. Nämä voivat liittyä muun muassa ruokakunnan kokoon, harrastuksiin, lasten kasvamiseen ja asukkaitten toimintakykyyn. Olennaista on, että noudatetaan lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita ja että rakennukset ja ympäristö mahdollistavat asumisen ja elämisen  eri elämän­vaiheissa. Esteettömyys on laatutekijä, joka koskee kaikkien arkea.

Esteettömään ja laadukkaaseen suunnitteluun liittyvät muun muassa valaistus-, väritys- ja kontrastiasiat, akustiikka, materiaalivalinnat, tekstin luettavuus, hengitysilman puhtaus ja käytön helppous. Hyvin suunniteltu esteetön ympäristö vähentää avustamisen tarvetta.

Erityisen tärkeää esteettömyys on henkilöille, joilla on jokin tilapäinen tai pysyvä liikkumis- ja toimimis­este. Pyörätuolimitoitus on hyvä esteettömän suunnittelun lähtökohta, mutta esimerkiksi rollaattorin käyttäjälle voi kahdenkin sentin laillinen kynnys muodostua ylitsepääsemättömäksi esteeksi.

Invalidiliiton esteettömyyssivusto