Arkkitehdit/suunnittelijat

Esteettömyys tavalli­sessa asuntosuunnittelussa on vaivatonta sisään­pääsyä, väljyyttä, joustavuutta ja varautumista mahdollisiin muutoksiin. Nämä voivat liittyä muun muassa ruokakunnan kokoon, harrastuksiin, lasten kasvamiseen ja asukkaitten toimintakykyyn. Olennaista on, että noudatetaan lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita, että rakennukset ja ympäristö mahdollistavat asumisen ja elämisen kaikissa ihmis­ten eri elämän­vaiheissa. Esteettömyys on laatutekijä, joka koskee meidän kaikkien arkea.

 Esteettömään ja laadukkaaseen suunnitteluun liittyvät muun muassa valaistus-, väritys- ja kontrastiasiat, akustiikka, materiaalivalinnat, tekstin luettavuus, hengitysilman puhtaus ja käytön helppous. Hyvin suunniteltu esteetön ympäristö vähentää avustamisen tarvetta.

 Erityisen tärkeää esteettömyys on henkilöille, joilla on jokin tilapäinen tai pysyvä liikkumis- ja toimimis­este. Pyörätuolimitoitus on hyvä esteettömän suunnittelun lähtökohta. Kuitenkin esimerkiksi rollaattorin käyttäjälle voi kahdenkin sentin laillinen kynnys muodostua ylitsepääsemättömäksi esteeksi. Sähkökäyttöisellä pyörä­tuolilla voi olla mahdollista ylittää useamman sentin korkuisia esteitä, tai käsistään vahva käsikäyttöisellä pyörätuolilla liikkuva henkilö saattaa kulkea jopa portaita pitkin.

 Invalidiliiton esteettömyyssivusto